Besplatna predavanja za poljoprivrednike

Stručna savetodavna služba ”Padinska Skela” u saradnji sa Gradskom opštinom Obrenovac u decembru organizuje niz besplatnih predavanja za obrenovačke poljoprivrednike. Teme i raspored predavanja na teritoriji Gradske opštine Obrenovac u periodu od 4. do 28. decembra:

1. Grabovac 04.12.2017. u 18.00 časova

Anka Kačarević: Analiza proizvodnje kukuruza
Eleonora Onć Jovanović: Primena pesticida

2. Orašac 05.12.2017. u 18.00 časova

Anka Kačarević: Analiza proizvodnje kukuruza
Mladen Pavlović:IPARD kao mogućnost unapređenja poljoprivredne proizvodnje

3. Stubline 07.12.2017. u 18.00 časova

Vampovac Zlatko: Ishrana kukuruza
Todo Terzić: Ostvarenje dodatne vrednosti kroz preradu poljoprivrednih proizvoda

4. Draževac: 21.12.2017. u 18.00 časova

Vampovac Zlatko: Ishrana kukuruza
Eleonora Onć Jovanović: Primena pesticida

5. Skela 22.12.2017. u 18.00 časova

Anka Kačarević: Analiza proizvodnje kukuruza
Eleonora Onć Jovanović:Primena pesticida

6. Zvečka 25.12.2017. u 18.00 časova

Anka Kačarević: Analiza proizvodnje kukuruza
Mladen Pavlović: IPARD kao mogućnost unapređenja poljop.proizvodnje

7. Konatice 27.12.2017. u 18.00 časova

Vampovac Zlatko: Ishrana kukuruza
Mladen Pavlović: Diverzifikacija proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu

8. SKC Obrenovac 28.12.2017. u 18.00 časova

Dejan Marinković: Održiva proizvodnja voća u beogradskom regionu
Todo Terzić: IPARD kao mogućnost unapređenja poljoprivredne proizvodnje

izvor: GO Obrenovac

Leave a Reply